Opstarten aanmeldingsprocedure nieuwe gedeputeerde bij Comité van de Regio's, Brussel

Datum besluit: 29 augustus 2017


Gedeputeerde Staten hebben de brief aan het IPO vastgesteld waarmee vooruitlopend op de benoeming door Provinciale Staten het verzoek wordt ingediend om de procedure te starten voor het lidmaatschap van mevrouw Jeannette Baljeu aan het Comité van de Regio's, namens de provincie Zuid-Holland.

Type besluit: GS-vergadering