POP-3 samenwerking EIP, POP-3 investeringen weidevogels biodiversiteit en landschap

Datum besluit: 29 augustus 2017Om bij te dragen aan een wezenlijke verandering in de landbouw- en voedselketen stelt de provincie 200.000 euro aan POP-3 subsidie beschikbaar voor de oprichting van een samenwerkingsverband voor het Europees lnnovatie Platform. Om bij te dragen aan de ontwikkeling van waardevolle en aantrekkelijk agrarische landschappen stelt de provincie 3.660.000 euro aan POP-3 subsidie beschikbaar voor investeringen ten
behoeve van weidevogels, biodiversiteit en landschap.

Type besluit: GS-vergadering