Uitvoeringsbesluit Planstudie N207 Zuid

Datum besluit: 29 augustus 2017Om de bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid op en rond de N207 te verbeteren zijn afgelopen jaren onder andere de oostelijke rondweg Boskoop, de parallelstructuur A12 en de maatregelen aan de N207 boven Alphen richting Leimuiden gerealiseerd. Ook is gewerkt aan de frequentieverhoging op het traject Gouda-Alphen waardoor de treinen vaker gaan rijden (R-net) en aan de Planstudie N207 Zuid. De Planstudie N207 Zuid zoekt een oplossing voor de N207 en de wegen ten westen van de N207, omdat die steeds worden voller worden. Met name in Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude-Dorp.

Type besluit: GS-vergadering