Beantwoording schriftelijke vragen 3347 Statenfractie SP Red de Rietveldwoningen

Datum besluit: 12 december 2017


GS hebben de beantwoording vastgesteld van statenvragen door de SP over het voornnemen van sloop van woningen in Reeuwijk, ontworpen door de bekende architect Gerrit Rietveld.Naar aanleiding van deze vragen over de mogelijke sloop van deze woningen zal de provincie deelnemen aan een breed overleg met alle betrokken partijen, georganiseerd door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de woningbouwvereniging . De provincie wil daarbij kennis inbrengen over de waarde van dit erfgoed, als ook over de mogelijkheden tot behoud. Dit ten behoeve van een goede afweging over de toekomst van de Rietveldwoningen.

Type besluit: GS-vergadering