Beantwoording brief aan de fracties van Provinciale Staten van 25 september 2017

Datum besluit: 12 december 2017


Beantwoording brief van Stichting Wind van Voren, gericht aan Provinciale Staten van Zuid-Holland. Hierin wordt gewezen op de mogelijke financiële risico’s van de ontwikkeling van een windpark in de gemeente Binnenmaas in relatie tot een eventuele samenvoeging van de gemeenten op de Hoeksche Waard. Gedeputeerde Staten zien hier geen aanleiding voor. Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten verzocht de brief te beantwoorden.

Type besluit: GS-vergadering