Essay Bestuurlijke Samenwerking in (Metropool)regio's

Datum besluit: 12 december 2017


Gedeputeerde Staten vinden het van belang dat de provincie Zuid-Holland een sterk openbaar bestuur kent. De afgelopen jaren ontstaan er veel verschillende vormen van regionale samenwerking en nemen deze samenwerkingsvormen een steeds sterkere positie in, vooral rond de grote steden. Om deze verschillende vormen van regionale samenwerking beter te kunnen begrijpen, hebben de hoogleraren Geert Teisman en Wim Voermans een essay geschreven in opdracht van Gedeputeerde Staten. Hierin schrijven zij dat het succes van regionale samenwerking afhangt van (1) de cultuur van samenwerking en (2) de flexibiliteit om per vraagstuk op verschillende momenten met verschillende partijen samen te werken. Bovendien erkennen zij het belang van de positie van de democratische vertegenwoordiging op de diverse regionale schaalniveaus.

Type besluit: GS-vergadering