Klachtenregeling aanbesteden provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland

Datum besluit: 12 december 2017


Samen met de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht heeft de provincie Zuid-Holland de klachtenregeling aanbesteden opgesteld. Het oude reglement, dat alleen voor Zuid-Holland van toepassing was, is hiermee vervangen. Het nieuwe reglement beoogt een uniforme werkwijze van de afhandeling van klachten met betrekking tot aanbesteden binnen de vier provincies.

Type besluit: GS-vergadering