Opheffing directie DCZ

Datum besluit: 12 december 2017


In 2016 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid Holland besloten tot de wijziging van de directiestructuur, waaronder de opheffing van de beleidsdirecties DRM en DLB. Met het nu voorliggend voorstel tot opheffing van de directie Concernzaken (DCZ) per 1 januari 2018 is de voorgenomen wijziging van de directiestructuur voltooid; de sturing van de lijnorganisatie door lijndirecteuren is opgeheven. ook binnen de afdelingen van de voormalige directie Concernzaken kan formeel worden overgestapt naar het Opgavegericht werken.

Type besluit: GS-vergadering