Ruimtelijke reservering Ridderkerklijn

Datum besluit: 12 december 2017Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ridderkerk heeft gevraagd om de ruimtelijke reservering van de Ridderkerklijn uit de Visie Ruimte en Mobiliteit te halen, bij de herziening van deze visie. In een brief wordt deze brief beantwoord. Het college heeft besloten het vervallen van de ruimtelijke reservering niet mee te nemen in de herziening van de VRM. (Visie Ruimte en Mobiliteit) In de brief aan het college van B&W van Ridderkerk wordt dit besluit toegelicht.

Type besluit: GS-vergadering