Statenvoorstel kerndocument Koers Rijke Groenblauwe Leefomgeving

Datum besluit: 12 december 2017De provincie Zuid-Holland ziet een aantal ontwikkelingen als verstedelijking en klimaatverandering op zich afkomen. De provincie wil deze ontwikkelingen integraal oppakken door een relatie te leggen met groen, water en erfgoed. Daarvoor wil de provincie een visie en een programma op de rijke groenblauwe leefomgeving uitwerken. De provincie pakt dit samen met maatschappelijke partners op. Als start van een proces heeft Gedeputeerde Staten een kerndocument Koers Rijke Groenblauwe Leefomgeving op 10 oktober jl. vastgesteld. Omdat vele partijen betrokken zijn bij dit kerndocument, is het belangrijk dat Provinciale Staten in vergadering op 31 januari 2018 het document vaststelt. Daartoe hebben Gedeputeerde Staten een Statenvoorstel vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering