Tussenrapportage Slimmer en Sterker Bestuur 2017

Datum besluit: 12 december 2017


Een krachtig openbaar bestuur in de provincie Zuid-Holland, dat is de missie van Gedeputeerde Staten. Sterke gemeenten vormen namelijk een sterke provincie. De uitgangspunten van het college voor de invulling van de verantwoordelijkheid op de kwaliteit van het lokaal bestuur zijn in 2015 uitgewerkt in de notitie Slimmer en Sterker Bestuur. Sindsdien zijn de uitgangspunten, ambities en acties aangescherpt en uitgebreid. Zo lopen er op dit moment onderzoeken naar de samenhang tussen en bestuurskwaliteit van gemeenten, ambtelijke fusies, regionale samenwerkingsverbanden en democratische vernieuwing. De door Gedeputeerde Staten vastgestelde tussenrapportage Slimmer en Sterker Bestuur 2017 beschrijft de voortgang op de uitgangspunten, onderzoeken en de ontwikkelingen in de regio’s.

Type besluit: GS-vergadering