Vaststelling Subsidieregeling Maatregelenpakket Gebiedsgericht Werken 2017

Datum besluit: 12 december 2017


Gedeputeerde Staten hebben het Maatregelenpakket gebiedsgericht werken 2017 vastgesteld. Met dit instrument wil de provincie zich inzetten voor programma’s en projecten die een bijdrage leveren aan de diverse maatschappelijke opgaven. Daarbij vindt de provincie het belangrijk om goed samen te werken met partijen die goed weten wat er in een gebied nodig is om een opgave op te pakken. Maatschappelijke opgaven worden immers steeds complexer; de provincie kan het niet meer alleen. Daarom stelt de provincie in toenemende mate de maatschappelijke vraag centraal. De provincie zet zich in als partner en medefinancier in nieuwe, kansrijke coalities die starten op basis van dragende opgaven en energie in de regio zelf. Dit om er voor te zorgen dat er projecten worden opgepakt en uitgevoerd die het verschil maken in de samenleving. Het Maatregelenpakket gebiedsgericht werken Zuid-Holland 2017 is een hulpmiddel om geld beschikbaar te stellen aan projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan dergelijke projecten. Het is het resultaat van een proces met diverse regionale overheden, waardoor de provincie in totaal ruim € 6 miljoen investeert in kansrijke, versterkende en gebiedsgerichte projecten.

Type besluit: GS-vergadering