Verlening incidentele subsidie 2017-2018 aan Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

Datum besluit: 12 december 2017De provincie Zuid-Holland wil vanuit haar rol en verantwoordelijkheid de oprichting van het Nationaal Park NLDelta faciliteren. Twee jaar geleden is door het ministerie van EZ een programma gestart om te komen tot grotere Nationale Parken die van nationaal belang zijn vanwege hun natuur, cultureel erfgoed en de beleefbaarheid daarvan. Deze Nationale Parken dienen ook bij te dragen aan de regionale economie. Het Rijk ontwikkelt voor vier Nationale Parken de ontwikkeling van een sterk merk en internationale marketing. Deze vier parken zijn dmv een publieksverkiezing geselecteerd, NLDelta is één van de prijswinnaars. NLDelta reikt vanaf slot Loevestein via de Biesbosch, Hollandsch Diep en Haringvliet tot aan de kust van de Zuid-Hollandse eilanden. Omdat de ambities van NLDelta sterk overeenkomen met provinciale doelen (versterken biodiversiteit, beleefbaar groen, beleefbaar erfgoed, stimuleren van de regionale economie) wil Zuid-Holland het opstarten van dit Nationaal Park ondersteunen. Het ontwikkelen van een slim governance- en financieringsmodel voor het omvangrijke park NLDelta is van doorslaggevend belang voor het realiseren van de ambities.  Daarom verstrekt Zuid-Holland € 200.000,00 subsidie aan Parkschap Nationaal Park de Biesbosch, de penvoerder van NLDelta voor het ontwikkelen en implementeren van een governancemodel.

Type besluit: GS-vergadering