verlening incidentele subsidie 2017-2018 aan Dunea

Datum besluit: 12 december 2017De provincie Zuid-Holland wil vanuit haar rol en verantwoordelijkheid de oprichting van het Nationaal Park Hollandse Duinen faciliteren. Twee jaar geleden is door het ministerie van EZ een programma gestart om te komen tot grotere Nationale Parken die van nationaal belang zijn vanwege hun natuur, cultureel erfgoed en de beleefbaarheid daarvan. Deze Nationale Parken dienen ook bij te dragen aan de regionale economie. Het Rijk ontwikkelt voor vier Nationale Parken de ontwikkeling van een sterk merk en internationale marketing. Deze vier parken zijn dmv een publieksverkiezing geselecteerd, Hollandse Duinen is één van de prijswinnaars. Hollandse Duinen betreft het brede Zuid-Hollandse kustgebied van Hoek van Holland tot Hillegom. Het park bestaat uit zee, strand, duinen maar ook de meer landinwaarts gelegen strandwallen en strandvlakten horen erbij. Omdat de ambities van Hollandse Duinen sterk overeenkomen met provinciale doelen (versterken biodiversiteit, beleefbaar groen, beleefbaar erfgoed, stimuleren van de regionale economie) wil Zuid-Holland het opstarten van dit Nationaal Park ondersteunen. Het ontwikkelen van een slim governance- en financieringsmodel voor dit nieuwe Nationale Park is van doorslaggevend belang voor het realiseren van de ambities. Daarom verstrekt Zuid-Holland € 130.000,00 subsidie aan Dunea, de penvoerder van Hollandse Duinen, voor het ontwikkelen en implementeren van een governancemodel.

Type besluit: GS-vergadering