Weigering ontheffing Verordening ruimte - bouw veestal bij niet-volwaardig agrarisch bedrijf Warmond

Datum besluit: 12 december 2017


Gedeputeerde Staten hebben een door de gemeente Teylingen ingediend ontheffingsverzoek geweigerd. Het betreft een ontheffingsverzoek voor de bouw van een veestal bij een niet-volwaardig agrarisch bedrijf aan de Wasbeeklaan 31 te Warmond. Nieuwe bebouwingsmogelijkheden bij niet-volwaardige agrarische bedrijven zijn in strijd met het provinciaal agrarisch beleid zoals opgenomen in de Verordening ruimte. Gedeputeerde Staten zijn er niet van overtuigd dat met de bouw van een nieuwe veestal voldoende is geborgd dat het bedrijf zal uitgroeien tot een toekomstbestendig en volwaardig agrarisch bedrijf. Daarnaast heeft de gemeente niet aangetoond dat er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor alsnog ontheffing zou kunnen worden verleend.

Type besluit: GS-vergadering