Wijziging Overeenkomst Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland C.V.

Datum besluit: 12 december 2017


De provincie Zuid-Holland is samen met het hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Westland en BNG Gebiedsontwikkeling B.V. betrokken bij de gebiedsontwikkeling “Het Nieuwe Westland”. In het kader van vereenvoudiging van de structuur en het ter beschikking stellen van additionele middelen door de gemeente Westland en de BNG is het nodig de afspraken hieromtrent aan te passen, waarbij de inbreng van de provincie en het daarmee samenhangende risico ongewijzigd blijft.

Type besluit: GS-vergadering