Beantwoording schriftelijke vragen 3346 Statenfractie Partij voor de Dieren Alarm drinkwaterbedrijven

Datum besluit: 19 december 2017


Gedeputeerde Staten hebben hun antwoorden op Statenvragen ‘Alarm drinkwaterbedrijven’ vastgesteld. Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van recente perspublicaties.

Type besluit: GS-vergadering