Beantwoording statenvragen 3350 50Plus - Gemeentelijke samenwerking leidt niet tot lagere uitgaven

Datum besluit: 19 december 2017Gedeputeerde Staten (GS (Gedeputeerde Staten)) hebben de beantwoording van de statenvragen met het onderwerp ‘gemeentelijke samenwerking leidt niet tot lagere uitgaven’ vastgesteld. De vragen zijn door de fractie van 50Plus gesteld naar aanleiding van een onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie en Lagere Overheid (COELO). Dit onderzoek heeft onder andere als conclusie dat samenwerking tussen gemeenten in de periode 2005-2013 niet heeft geleid tot lagere uitgaven. De fractie van 50Plus vraagt of de resultaten uit het onderzoek aanleiding geven voor GS om het beleid rondom samenwerking en herindeling te heroverwegen. In de beantwoording is aangegeven dat zowel in het beleid als in de praktijk er meestal andere overwegingen spelen ten aanzien van samenwerking en herindeling dan de vermindering van de uitgaven. De resultaten geven dan ook geen aanleiding om ons beleid te heroverwegen. Meer informatie over de visie en de uitgangspunten van de provincie ten aanzien van de inrichting van het openbaar bestuur zijn te lezen in de notitie en tussenrapportages ‘Slimmer en sterker bestuur in Zuid-Holland’.

Type besluit: GS-vergadering