Beantwoording schriftelijke vragen 3344 Statenfractie Partij voor de Dieren Grootschalige mestfraude

Datum besluit: 19 december 2017


Gedeputeerde Staten hebben hun antwoorden op Statenvragen ‘Grootschalige mestfraude’ vastgesteld. Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van recente perspublicaties.

Type besluit: GS-vergadering