Behandelvoorstel Motie M764 - Aantrekkelijkheid bushaltes

Datum besluit: 19 december 2017In de vergadering van 8 november jongstleden namen Provinciale Staten de motie M 764 “aantrekkelijkheid bushaltes” aan. Daarin werd Gedeputeerde Staten verzocht om:

1.    de voorzieningen van haltes langs alle provinciale buslijnen te inventariseren;

2.    te inventariseren hoe deze haltes, in lijn met het R-netprogramma, aantrekkelijker kunnen worden ingericht;

3.    die aanpassing te subsidiëren vanuit de Subsidieregeling Mobiliteit (SRM);

4.    samen met vervoerders en gemeenten tot een verbeterplan te komen. Over de motie wensen Provinciale Staten met de voorjaarsnota een terugkoppeling te krijgen.

Gedeputeerde Staten zijn voor behandeling van de eerste twee verzoeken in gesprek met een extern adviesbureau. Zij verwachten in het eerste kwartaal van 2018 te kunnen berichten over een gedetailleerd onderzoeksplan en een accurate tijdsplanning. Verzoek 3 en 4 worden gecombineerd. Er wordt een bijeenkomst met wegbeheerders en vervoerders georganiseerd, waarop er wordt gekeken naar mogelijke impulsen om vanuit de provincie de aantrekkelijkheid van haltes verder te verbeteren. Voornemen is voorafgaand aan de Voorjaarsnota van 2018 over deze bijeenkomst te rapporteren.

Type besluit: GS-vergadering