Beslissing op bezwaar van een particuliere jager van 5 juli 2017 tegen besluit van 16 juni 2017

Datum besluit: 19 december 2017


Overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie verklaren Gedeputeerde Staten de door een betrokkene ingediende bezwaren ongegrond. Aan hem was een dwangsom opgelegd vanwege het niet naleven van zijn twee ontheffingen, welke aan hem zijn verleend op grond van artikel 68, eerste lid van de Flora- en faunawet voor beheer- en schadebestrijding inzake het doden van vossen met gebruikmaking van het geweer en kunstmatige lichtbronnen tussen zonsondergang en zonsopgang gedurende het hele jaar, te gebruiken op een jachtterrein te Zevenhuizen respectievelijk te Pijnacker/Nootdorp. Betrokkene handelde in strijd met zijn ontheffingen door schadebestrijding niet te melden volgens de voorschriften uit zijn ontheffingen. Door het niet melden op juiste wijze kunnen Gedeputeerde Staten niet controleren of beheer- en schadebestrijding plaatsvindt volgens de voorschriften.

Type besluit: GS-vergadering