Bijdrage IQ voor Roadmap Next Economy fase 2

Datum besluit: 19 december 2017


Het Regionaal Investeringsprogramma is het samenhangend pakket van kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden voor de economische versterking van de regio. Het programma kent 4 vernieuwingssporen waaronder vernieuwen van Economie. Belangrijk onderdeel van dat spoor is de Roadmap Next Economy (RNE). De roadmap is de langetermijnstrategie van de regio gericht op het realiseren van de transitie naar een nieuwe economie. Afgelopen twee jaar is met medewerking van veel partijen hard gewerkt aan de totstandkoming en eerste fase van uitvoering van RNE. Voor de volgende fase van RNE is door de betrokken partners voorgesteld om de RNE activiteiten onder te brengen bij InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland. De provincie is gevraagd hiervoor een bijdrage te vertrekken voor 2018 van € 250.000,-. Het college staat hier positief tegenover en informeert bij brief hierover Provinciale Staten. In deze brief wordt ook ingegaan op de ontwikkelingen van het oprichten van een Regionaal Investeringsplatform.

Type besluit: GS-vergadering