Netherlands Institute for Space Research (SRON)

Datum besluit: 19 december 2017


Op 14 december jl. is bekend gemaakt door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) dat het Ruimteonderzoeksinstituut Netherlands Institute for Space Research (SRON) dat nu in Utrecht is gevestigd naar Zuid-Holland komt. De raad van bestuur van NWO en het bestuur van ruimteonderzoeksinstituut SRON hebben hun voorkeur uitgesproken voor het gezamenlijke aanbod van de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft (TU Delft). In dit aanbod gaat SRON-Utrecht over enkele jaren verhuizen naar een nieuw gebouw op de Science Campus van de Universiteit Leiden. GS hebben een brief gestuurd aan PS met toelichting op de betrokkenheid van de provincie Zuid-Holland bij het aanbod van de beide universiteiten om SRON in Zuid-Holland te herhuisvesten. GS achten de komst van SRON naar Zuid-Holland een hoogwaardige versterking van het space cluster.

Type besluit: GS-vergadering