Ontwikkelingen Dienst Beheer Infrastructuur

Datum besluit: 19 december 2017Provinciale Staten worden geïnformeerd over een aantal ontwikkelingen op het terrein van beheer en onderhoud van infrastructuur bij de provincie. Reden is dat er een groot aantal samenhangende ontwikkelingen is (in techniek, organisatie, omgeving) die het werk van de provincie raken en waarvan het goed is dat ook het politiek bestuur op de hoogte is. Het betreft onder andere de positionering van de uitvoerende dienst, de wijze van objectbediening in relatie tot verkeersmanagement, contractering van onderhoudswerkzaamheden, samenwerking met anderen en innovatie en energiebesparing.

Type besluit: GS-vergadering