Subsidieplafond MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland

Datum besluit: 19 december 2017


Het subsidieplafond voor de regeling MKB Innovatiestimulering Zuid-Holland kan worden benut door innovatieve MKB-ers voor innovatieadvies- en haalbaarheidsprojecten en voor R&D samenwerkingsprojecten. Voor 2018 stelt de provincie samen met het ministerie van Economische Zaken in totaal bijna veertien miljoen euro beschikbaar (€ 13.440.000). Dat is bijna een miljoen euro meer dan in 2017 beschikbaar was voor de MKB Innovatiestimulering. Gedeputeerde Staten zullen voor 15 maart 2018 een deelplafond voor innovatieadvies- en haalbaarheidsprojecten en een deelplafond voor R&D samenwerkingsprojecten vaststellen. Op dat moment zullen ook de tijdvakken waarin de subsidie kan worden aangevraagd worden vastgesteld. Als u meer informatie wenst over deze subsidieregeling kunt u deze vinden op onze website: https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies/mkb-innovatie/

Type besluit: GS-vergadering