Technische wijziging Openstellingsbesluit 2018 SNL 2016, natuurbeheer en SKNL

Datum besluit: 19 december 2017


Op 19 december 2017 hebben Gedeputeerde Staten een wijziging van het openstellingsbesluit 2018, SNL 2016, onderdeel natuurbeheer en SKNL 2013 vastgesteld. De aanleiding hiervoor is dat landelijk per 1 januari 2018 het nieuwe natuurbeheertype N17.06 Vochtig en hellinghakhout wordt ingevoerd. Om deze subsidiabel te maken, is het noodzakelijk om dit natuurbeheertype open te stellen in het openstellingsbesluit. Het wijzigingsbesluit van 19 december 2017 voorziet daarin. Daarnaast is in het vorige wijzigingsbesluit een artikel en in de gepubliceerde versie twee hoofdstukken abusievelijk foutief genummerd. Dit is middels het wijzigingsbesluit van 19 december 2017 gerectificeerd.

Type besluit: GS-vergadering