Vaststellen voorlopig Voorkeursalternatief en MER Duinpolderweg en vrijgeven stukken voor inspraak en advies

Datum besluit: 19 december 2017


Vaststellen voorlopig Voorkeursalternatief en concept MER Duinpolderweg en vrijgeven stukken voor inspraak en advies.Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 19 december 2017 het voorlopig Voorkeursalternatief en concept MER Duinpolderweg vastgesteld en de stukken vrijgegeven voor inspraak en advies.Doel is de bereikbaarheid en leefbaarheid in de Haarlemmermeer, Duin- en Bollenstreek en Zuid-Kennemerland te verbeteren. De historisch gegroeide verkeersstructuren zijn niet meer toereikend voor de huidige mobiliteitsbehoeften. Het voorkeursalternatief is een verbinding van de A4 naar de N208 via de noordrand van Hillegom (de ligging van alternatief Zuid), met een directe verbinding naar de Weerlaan en met een randweg bij Lisse en Zwaanshoek. Het alternatief is gekozen na vergelijking van 7 alternatieven die in de PlanMER zijn onderzocht. Omdat het gaat om een regionale opgave en niet om een enkel knelpunt, zijn Gedeputeerde Staten uitgekomen op een combinatie van elementen uit verschillende Alternatieven. De inspraakperiode is van 8 januari 2018 t/m 18 februari 2018. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben hetzelfde besluit met de bijbehorende documenten vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering