Zienswijze wetsvoorstel interprovinciale herindeling Vijfheerenlanden

Datum besluit: 19 december 2017De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft Gedeputeerde Staten in de gelegenheid gesteld om schriftelijk commentaar in te dienen op het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en de wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten hebben hun zienswijze op het wetsvoorstel vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering