Behandelvoorstel A en O moties 744, 746, 750, 759 en 768

Datum besluit: 5 december 2017Bij de behandeling van de begroting 2018 in de vergadering van 8 november 2017 heeft Provinciale Staten 5 moties aangenomen die betrekking hebben op Arbeidsmarkt en Onderwijs. Het betreft de moties M744, M746, M750, M759 en M768. Hoewel elk van deze moties zijn specifieke aandachtspunten kent, heeft Gedeputeerde Staten besloten deze moties in gezamenlijkheid op te pakken. De moties hebben namelijk als overeenkomst dat ze vragen om een (specifiek) arbeidsmarktprobleem te onderzoeken, met relevante spelers het gesprek daarover aan te gaan, plannen of een aanpak te formuleren en Provinciale Staten over de uitkomsten te informeren. In het behandelvoorstel waarin wordt toegelicht hoe Gedeputeerde Staten invulling gaat geven aan de aangenomen moties waarbij de link wordt gelegd met het Human Capital aanpak die de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) op dit moment aan het ontwikkelen is.

Type besluit: GS-vergadering