Behandelvoorstel motie 763 Van Dobben de Bruijn (Kernenbeleid en participatie inwoners)

Datum besluit: 5 december 2017Gedeputeerde Staten vinden het van belang dat gemeenten hun inwoners betrekken bij de toekomst en leefomgeving van kernen en gemeenschappen. Leefbare kernen met betrokken inwoners dragen namelijk bij aan een aantrekkelijke leefomgeving binnen de provincie Zuid-Holland. Veel gemeenten hebben al een succesvol en actief kernenbeleid, maar zij zijn ook op zoek naar verdere verbeteringen. Met onder meer een handreiking kernendemocratie willen Gedeputeerde Staten de gemeenten inspireren met succesvolle voorbeelden van het betrekken van inwoners bij het kernenbeleid. De acties volgen op een motie van Provinciale Staten, waarin zij aandacht vragen voor de leefbaarheid van de gemeenschappen in onze provincie en het belang van inwonerparticipatie daarbij.

Type besluit: GS-vergadering