Convenant groene waterstofeconomie Goeree Overflakkee H2G-O

Datum besluit: 5 december 2017


Op 8 december ondertekent Commissaris van de Koning Jaap Smit namens de provincie Zuid-Holland een convenant over de ontwikkeling van de groene waterstof economie op ‘energy island’ Goeree Overflakkee. De ontwikkeling van vergroeningsroutes voor waterstof is van wezenlijk belang voor onze economie en voor het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen. In het haven- en industriecomplex van Rotterdam, met haar sterke chemisch cluster, wordt steeds meer waterstof gebruikt voor het maken van producten. Naarmate er minder fossiele grondstoffen worden ingezet zal de vraag naar waterstof extra hard stijgen. Dit convenant, met ruim 25 private-, publieke- en semi-publieke partijen geeft richting aan een programma met minimaal 6 projecten op het gebied van groene waterstof. De achterliggende gedachte is dat Goeree Overflakkee straks meer groene stroom produceert dan ze op het eiland kwijt kan. Daarom wordt in de samenwerking de komende jaren gezocht naar verdere nuttige aanwendingsmogelijkheden zoals in de scheepvaart.

Type besluit: GS-vergadering