Motie 747 Revitalisering oude fabrieksterreinen

Datum besluit: 5 december 2017


Bij de behandeling van de begroting 2018 in uw vergadering van 8 november jl. namen Provinciale Staten motie M747 (“Revitalisering oude fabrieksterreinen”) aan. Daarin spreekt zij zich uit dat het wenselijk is dat oude, verlaten bedrijventerreinen geherstructureerd worden. In de motie wordt verzocht in gesprek te gaan met betreffende gemeente, grondeigenaren en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in die gemeente en regio teneinde via co-creatie de direct betrokkenen uit te nodigen met innovatieve en creatieve ideeën te komen. In het behandelvoorstel t.b.v. het uitvoeren van deze motie wordt er ingegaan op hetgeen momenteel al gebeurd. Gedeputeerde Staten zijn voor een aantal van dit type terreinen al in gesprek met gemeenten en partijen over de rol en de meerwaarde die de provincie kan hebben. Gedeputeerde Staten zien motie 747 dan ook als een belangrijke steun in de rug om op deze wijze te blijven samenwerken met gemeenten en bedrijven, mits er een duidelijke meerwaarde zit in de inzet van de provincie en beschouwen de motie daarmee ook als afgedaan.

Type besluit: GS-vergadering