Besluitvorming Steekterbrug Alphen a/d Rijn - Uitvoeringsbesluit PS

Datum besluit: 14 februari 2017


De Steekterbrug in de N207 bij Alphen aan den Rijn wordt vervangen door een nieuwe brug, die voldoet aan de technische en functionele eisen van deze tijd. De afgelopen jaren is het project uitgewerkt, in samenspraak met de gemeente en belanghebbenden. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het handhaven van het enkelstrooks vaarwegprofiel. Provinciale Staten worden gevraagd om nu het uitvoeringsbesluit te nemen en om verhoging van het budget van met € 800.000. Het totale budget komt daarmee, inclusief bijdrage van de gemeente Alphen aan den Rijn, op € 25,3 miljoen. Volgens planning zal de nieuwe brug in 2021 gereed zijn. Via onderstaande links naar het Staten Informatie Systeem treft u de documenten aan inzake Besluitvorming Uitvoeringsbesluit Steekterbrug Alphen a/d Rijn.

Uitvoeringsbesluit vernieuwing Steekterbrug Alphen ad Rijn - Statenvoorstel

Uitvoeringsbesluit vernieuwing Steekterbrug Alphen ad Rijn - Voorlopig ontwerp Steekterbrug

Type besluit: GS-vergadering