Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie GroenLinks 3267 inzake Smogalarm Zuid-Holland

Datum besluit: 21 februari 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Statenfractie GroenLinks 3267 vastgesteld inzake Smogalarm Zuid-Holland. Via onderstaande link treft u de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Statenfractie GroenLinks aan.

3267 ANTWOORDEN Statenfractie GroenLinks Smogalarm Zuid-Holland

Type besluit: GS-vergadering