Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie 50 Plus 3266 realisatie bezoekerscentrum Zandmotor

Datum besluit: 21 februari 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de statenvragen met betrekking tot het realiseren van een bezoekerscentrum Zandmotor vastgesteld. De fractie van 50PLUS zou graag de realisatie van een bezoekerscentrum zien en stelt dit voor. Het onderbrengen van een bezoekerscentrum bij één specifiek strandpaviljoen is niet wenselijk. ln de directe nabijheid van de Zandmotor is geen geschikte bebouwing voor het onderbrengen van een permanent bezoekerscentrum. Via onderstaande link treft u de beantwoording van de schriftelijke vragen Statenfractie 50 Plus 3266 aan inzake realisatie bezoekerscentrum Zandmotor.

3266 ANTWOORDEN Statenfractie 50PLUS De realisatie van een bezoekerscentrum De Zandmotor

Type besluit: GS-vergadering