Behandelvoorstel moties 663 en 666 inzake beleidskader aanbesteding concessie DAV

Datum besluit: 21 februari 2017


Tijdens de behandeling van het beleidskader voor de aanbesteding van de OV-concessie Drechtsteden / Alblasserwaard / Vijfheerenlanden op 9 november 2016 zijn door PS twee moties aangenomen. ln motie 663 verzoekt PS een inventarisatie te maken van de mogelijkheden om de Merwedelingelijn in de toekomst te koppelen aan het Rotterdamse OV-net via de metro, of aan het hoofdspoornet, en hierover te rapporteren. GS geeft gehoor aan deze motie en zal aan PS rapporteren in het kader van het MIRT onderzoek Rotterdam - Den Haag. Motie 666 verzoekt aan GS om de straal waarbinnen 85% van de woonadressen in een kern beschikt over een halte, te behouden op 400 meter, zoals in de huidige concessie. Dit om te voorkomen dat mogelijk te grote loopafstanden naar haltes ontstaan. GS komen aan deze motie tegemoet door voor het gehele concessiegebied als minimum oproepafhankelijk deur-halte vervoer te eisen, waarmee reizigers direct aan de voordeur kunnen worden opgehaald en gebracht. Tevens zal als wens in de aanbesteding worden meegenomen dat zoveel mogelijk woonadressen binnen een straal van 400 meter een halte hebben. Via onderstaande link treft u in het Staten Informatie Systeem de GS brief behandelvoorstellen moties 663 en 666 aan.

Behandelvoorstellen moties 663 en 666 in het kader van OV-concessie Drechtsteden Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Type besluit: GS-vergadering