Bijdrage afdeling Bestuur t.b.v. IPO Begroting 2017

Datum besluit: 21 februari 2017


Het lnterprovinciaal Overleg (lPO) int elk jaar de bijdragen van de provincies voor een divers aantal posten. De verdeelsleutel wordt toegepast om de totalen te verdelen onder de 12 provincies.

Type besluit: GS-vergadering