Gebiedsprogramma Goeree-Overflakkee

Datum besluit: 21 februari 2017


De provincie heeft besloten om de samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee in een gezamenlijk gebiedsprogramma voort te zetten gedurende nog eens vier jaar (2017 - 2020). De provincie en de gemeente werken al sinds 2012 samen met als doel de sociale en economische vitaliteit van het eiland te ontwikkelen en te versterken. De sleutelopgaven om dit te bereiken zijn:

  • verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en versterken van recreatie en toerisme
  • stimuleren van innovatie in visserij, landbouw, recreatie en zorg,
  • realiseren van duurzame energie en fungeren als proeftuin voor innovaties
  • verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

ln diverse netwerken werken provincie en gemeente samen met andere overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de uitvoering van concrete projecten die bijdragen aan de sociale en economische vitaliteit van Goeree-Overflakkee. Via onderstaande links treft u de bijbehorende documenten in het Staten Informatie Systeem.

GS-brief Programmaplan Gebiedsprogramma Goeree-Overflakkee

Programmaplan Gebiedsprogramma Goeree-Overflakkee

Type besluit: GS-vergadering