Kruising N487 met Volgerlandseweg te Numansdorp

Datum besluit: 21 februari 2017


De provincie zal bij het kruispunt N487 met de Volgerlandseweg (bij Numansdorp) aanvullende maatregelen treffen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Aangezien er de afgelopen maanden helaas ongevallen hebben plaatsgevonden wil de provincie de veiligheid op het kruispunt vergroten door de maximumsnelheid ter plaatse van het kruispunt te verlagen tot 50 km/h. Ter ondersteuning van deze verkeersmaatregel worden in de aanrijrichtingen van de N487 snelheidsremmende plateaus aangebracht.

Type besluit: GS-vergadering