Rapportage PBL evaluatie Natuurpact

Datum besluit: 21 februari 2017ln 2013 hebben het Rijk en de provincie het Natuurpact gesloten, waarmee het natuurbeleid en de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland werd gedecentraliseerd naar de provincies. Nu, bijna 4 jaar later, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving de werking van het Natuurpact geëvalueerd en gepubliceerd in het rapport "Lerende evaluatie van het Natuurpact". De provincies hebben na de decentralisatie hun nieuwe verantwoordelijkheden goed en voortvarend opgepakt. PBL constateert dat de uitvoering van de provinciale plannen gunstig uitpakken voor de biodiversiteit en dat hiermee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de internationale afspraken, die over biodiversiteit zijn gemaakt. Dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen. We moeten met zijn allen een forse inspanning plegen om deze plannen waar te maken. De provincie Zuid-Holland heeft bij de realisatie vooral ingezet op zelfrealisatie door agrariërs. Op dit moment zijn zo'n 10 ondernemers zo ver dat zij de eerste plannen op gaan stellen om te kijken op welke manier zij in hun bedrijf over kunnen gaan tot zelfrealisatie binnen de natuuropgave. Via onderstaande links naar het Staten Informatie Systeem treft u de documenten aan inzake rapportage PBL evaluatie Natuurpact.

GS-brief rapportage Planbureau voor de Leefomgeving inzake de evaluatie van het Natuurpact

GS-brief rapportage Planbureau voor de Leefomgeving inzake de evaluatie van het Natuurpact Rapport PBL

Type besluit: GS-vergadering