Samenwerkingsovereenkomst Regenradar Rijnmond

Datum besluit: 21 februari 2017


De provincie Zuid-Holland is een samenwerkíngsovereenkomst Regenradar Rijnmond aangegaan met de gemeente Rotterdam en de waterschappen Schieland en de Krimpenerwaard, Delfland en Hollandse Delta. De overeenkomst heeft een duur van 4 jaar en zorgt ervoor dat de unieke hoogresolutie regenradar die in 2015 op het Delftse Poort gebouw in Rotterdam is geplaatst verder ontwikkeld kan worden. Hierdoor kunnen de "zomerse" buien in het Rijnmond gebied nog nauwkeuriger worden voorspeld. De informatie van de regenradar wordt gebruikt in neerslagmodellen en bij het nemen van gerichte maatregelen tegen (stedelijke)wateroverlast. Zo helpt de provincie Zuid-Holland bij het zoeken naar oplossingen van wateroverlast in de regio en voor een duurzamer gebruik van water.

Type besluit: GS-vergadering