Vaststelling deelplafond fieldplafonds Kansen voor West II

Datum besluit: 21 februari 2017


ln april zal de provincie een call openen van € 4 miljoen (€ 2 miljoen EFRO-middelen en € 2 miljoen provinciale cofinanciering). De call richt zich op fieldlabs die een bijdrage leveren aan de transitie naar de Next Economy, gekenmerkt door digitalisering en verduurzaming van productiesystemen. Hierbij gaat het om de inzet van nieuwe technologieën zoals robotisering, 3D printing, big data en sensortechnologie. Ook gaat het om fieldlabs die deze technologieën inzetten voor de sterke (groei)sectoren in Zuid-Holland. Waar met name het MKB samen met kennisinstellingen producten en technologieën kan testen en ontwikkelen. Projecten moeten tevens een bijdrage leveren aan de versterking van de regionale samenhang en aandacht besteden aan de aansluiting met het onderwijs.

Type besluit: GS-vergadering