Warmteplan, Investeringsstrategie Warmteparticipatiefonds & subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie ZH 2017

Datum besluit: 21 februari 2017


Gedeputeerde Staten hebben het warmteplan 'Anders Verwarmen' voor de provincie Zuid-Holland vastgesteld. Dit is een van de afspraken uit het nationaal energieakkoord. Gedeputeerde Staten stellen in de lnvesteringsstrategie Warmteparticipatiefonds aan Provinciale Staten voor om 65 miljoen euro in te zetten voor het ontwikkelen van de warmterotonde (een open hoofdinfrastructuur om restwarmte uit de industrie en aardwarmte te verbinden met vraag en aanbod en, een onafhankelijke system operator) en voor de ontwikkeling van vraag en aanbod van duurzame warmte. ln de plannen gebruiken we geen restwarmte uit kolencentrales. Ook is een subsidieregeling voor lokale energie-initiatieven vastgesteld. Deze regeling kan worden benut door samenwerkende inwoners, bedrijven en organisaties in Zuid-Holland voor professionele ondersteuning bij energieprojecten. De scope is breed: zowel energiebesparing als duurzame opwekking van energie. Hiervoor is 2 miljoen euro beschikbaar. Via onderstaande links naar het Staten Informatie Systeem treft u de documenten aan inzake het Warmteplan.

Investeringsstrategie WPF en subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie ZH 2017 Statenvoorstel

Investeringsstrategie WPF en subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie ZH 2017 Warmteplan

Investeringsstrategie WPF en subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie ZH 2017 Subsidieregeling

Investeringsstrategie WPF en subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie ZH 2017 Investeringsstrategie

Type besluit: GS-vergadering