Afronding afspraken in het Hoofdlijnenakkoord t.a.v. de recreatieschappen en G.Z.-H

Datum besluit: 7 februari 2017


Na de provinciale verkiezingen in 2015, heeft de coalitie zich twee doelen gesteld ten aanzien van het beëindigen van de deelname door de provincie aan de natuur- en recreatieschappen en het afbouwen van het provinciale dienstonderdeel Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H). Beide doelstellingen zijn inmiddels succesvol gerealiseerd. Dat is veel eerder dan gedacht. In een brief aan Provinciale Staten licht het College de bereikte resultaten toe.

Met de natuur- en recreatieschappen is een nieuwe financieringsstructuur afgesproken die vanaf 2018 ingaat. Het personeel van de G.Z-H (102 provinciale medewerkers) is per 1 januari 2017 in dienst getreden bij Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft de taken van de G.Z-H overgenomen. Dit is het resultaat van een constructief samenwerkingstraject met de schappen, de betrokken gemeenten, de vakbonden, de ondernemingsraad en Staatsbosbeheer. Met de afronding van bovenstaande ontwikkelingen zijn gezamenlijk flinke stappen gezet in de richting van een slagvaardige, toekomstbestendige en transparante governance-structuur rondom de groen- en recreatieopgaven in onze provincie. De GS-brief inzake afronding afspraken Hoofdlijnenakkoord ten aanzien van Recreatieschappen en GZH treft u aan via onderstaande link naar het Staten Informatie Systeem.

GS-brief over Afronding afspraken Hoofdlijnenakkoord tav Recreatieschappen en GZH

Type besluit: GS-vergadering