Asfalttype N207 Gouda

Datum besluit: 7 februari 2017


De gemeente Gouda vraagt aan de provincie om tijdens de komende onderhoudswerkzaamheden geluidsreducerend asfalt neer te leggen op de N207 nabij Westergouwe (tussen Sluiseiland en rotonde ’t Weegje). De provincie biedt aan de gemeente aan om deze werkzaamheden uit te voeren als de gemeente bereid is om de hogere realisatiekosten en hogere beheer- en onderhoudskosten te dragen. Dit omdat er geen sprake is van een reconstructie in het kader van de geluidwetgeving en de provincie dus ook niet verplicht is om stil asfalt te realiseren.

Type besluit: GS-vergadering