Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie D66 3261 Volgen verkeersdeelnemers door Provincie Zuid-Holland

Datum besluit: 7 februari 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Statenfractie van D66 inzake Volgen verkeersdeelnemers door provincie Zuid-Holland vastgesteld. De beantwoording van de schriftelijke vragen treft u aan via onderstaande link naar het Staten Informatie Systeem.

3261 ANTWOORDEN Statenfractie D66 Volgen verkeersdeelnemers door provincie Zuid-Holland

Type besluit: GS-vergadering