Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie GroenLinks 3256 Bebouwing strand Kijkduin en PvdD 3257 Kustbebouwing Kijkduin

Datum besluit: 7 februari 2017


Er zijn statenvragen gesteld door de Partij voor de Dieren (3256) en Groen Links (3257) over de vergunningverlening van de gemeente Den Haag aan exploitanten van strandhuisjes bij Kijkduin. Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording vastgesteld. De beantwoording van de schriftelijke vragen treft u aan via onderstaande links naar het Staten Informatie Systeem.

3256 ANTWOORDEN Statenfractie PvdD Bebouwing strand Kijkduin

3257 ANTWOORDEN Statenfractie GroenLinks Kustbebouwing Kijkduin

Type besluit: GS-vergadering