Beslissing op bezwaar Sita Recycling Services West d.d. 08-09-2016 tot invordering van een dwangsom

Datum besluit: 7 februari 2017


Gedeputeerde Staten verklaren de bezwaren van 8 september 2016 van het bedrijf SITA Recycling Services West tegen de invordering van een opgelegde dwangsom wegens het veroorzaken van geurhinder ongegrond. Dit is overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie. Volgens de vergunningsvoorschriften en de last onder dwangsom mag buiten het terrein van het bedrijf geen geur(hinder) aanwezig zijn, die afkomstig is van het bedrijf, ongeacht wat de geur veroorzaakt. In dit geval was dit het verwerken van groenafval. Het invorderingsbesluit blijft ongewijzigd in stand.

Type besluit: GS-vergadering