Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie 50Plus 3254

Datum besluit: 17 januari 2017


Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie 50Plus 3254 m.b.t. Mandateren en delegeren van taken van Provinciale Staten treft u aan via onderstaande link naar het Staten Informatie Systeem

Schriftelijke vragen 3254 Statenfractie 50PLUS

Type besluit: GS-vergadering