Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie GroenLinks 3259

Datum besluit: 31 januari 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de statenvragen van GroenLinks over aanvullend onderzoek maatschappelijke kosten en baten Rotterdam The Hague Airport vastgesteld. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de Statenfractie van GroenLinks 3259 treft u aan via onderstaande link naar het Staten Informatie Systeem.

3259 ANTWOORDEN Statenfractie GroenLinks

Type besluit: GS-vergadering